วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นโรงพยาบาล 30 เตียงที่มีบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย และประทับใจผู้รับบริการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร