ค่านิยม (Core value)

-มีวินัย
-ทำให้เป็นเรื่องง่าย( lean)
-ใส่ใจลูกค้า
-ทำให้เกินความคาดหมาย

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร