ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรม เขตสุขภาพที่1 ประจำปี 2562

Rate this item
(0 votes)

ในวันที่ (22-23 ส.ค. 62) นี้ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรม เขตสุขภาพที่1 ประจำปี 2562 หลังจากผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 3 ผลงานในหัวข้อ "Capability - Collaboration - Change manegement"
นำทีมโดย นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล รก.ในตำแหน่ง ผอ.รพ.หฉ.มาทำหน้าที่ วิทยากร (Poster Round) ผู้วิพากษ์งานสนับสนุนบริการและบริหาร
และผู้นำเสนอ คุณนพคุณ ทาสุตา(ตัวแทนแพทย์แผนไทย) นำเสนอเรื่อง ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะปวดข้อเข้า
คุณสมพิศ แสงบุญเรือง นำเสนอเรื่อง ผลของโปรแกรมการสนับสุนุน การจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์ ทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้
คุณบุญต่าย สิทธิไพศาล นำเสนอเรื่อง ถุงลดต้นทุน(Low Cost Bag Innovation)

1

2

3

4

5

6

7

8

Login to post comments

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร