กิจกรรมภายนอกโรงพยาบาล

กิจกรรมภายนอกโรงพยาบาล (35)

หัวหน้างานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง ด้รับมอบหน้ากากN95 จำนวน 50 ชิ้น จากคุณหมอกนกรัชต์ ตรีวัฒนาวงศ์ และคุณหมอพงค์ภวิล อนุจารี

ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตร นำโดยหัวหน้างานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นางณปภัทร ถนัทวรกมล หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง นางนิลรัตน์ นิลจำรัส เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้รับมอบหน้ากากN95 จำนวน 50 ชิ้น จากคุณหมอกนกรัตน์ ตรีวัฒนากุล และคุณหมอพงค์ภวิล อนุจารี ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรขอกราบขอบพระคุณคุณหมอกนกรัตน์ ตรีวัฒนากุล และคุณหมอพงค์ภวิล อนุจารี ที่ได้มามอบหน้ากากN95 ให้กับโรงพยาบาลห้างฉัตรในครั้งนี้ ขออำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้รับบริจาคหน้ากากกันกระเด็น( face shield ) แบบ 3 มิติจากบริษัท มอนต้าเทรนนิ่ง แอนด์เซอร์วิสต์ FB: อุปกรณ์หุ่นยนต์ บังคับมือ

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตร โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม ได้รับบริจาคหน้ากากกันกระเด็น( face shield ) แบบ 3 มิติจากบริษัท มอนต้าเทรนนิ่ง แอนด์เซอร์วิสต์ FB: อุปกรณ์หุ่นยนต์ บังคับมือ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรขอกราบขอบพระคุณ บริษัท มอนต้า เทรนนิ่ง แอนด์เซอร์วิสต์ ที่ได้มามอบหน้ากากกันกระเด็น แบบ3มิติ แก่บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลห้างฉัตร ขออำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

 

โรงพยาบาลห้างฉัตรได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

โรงพยาบาลห้างฉัตรและทีมหน่วยปฐมพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

โรงพยาบาลห้างฉัตร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ได้ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง งานกลุ่มวัยเรียน

วันที่ 17 กพ 63 โรงพยาบาลห้างฉัตร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ได้ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง งานกลุ่มวัยเรียน ตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านสัน

ทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เข้าให้บริการที่ รพ.สต.เวียงใต้

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทางทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เข้าให้บริการที่ รพ.สต.เวียงใต้ โดยมีแพทย์ประจำทีมคือ นพ.ศรัณยู ตาใจ และทีมสหวิชาชีพได้เข้าให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ #ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนไว้วางใจทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตร

วันที่ 11 และ 13 ก.พ 2563 ที่ผ่านมางานกลุ่มวัยเรียนโรงพยาบาลห้างฉัตรได้จัดทำโครงการ "เด็กห้างฉัตร สูงดี สมส่วน" (Hangchat Smart Child)

ในวันที่ 11 และ 13 ก.พ 2563 ที่ผ่านมางานกลุ่มวัยเรียนโรงพยาบาลห้างฉัตรได้จัดทำโครงการ "เด็กห้างฉัตร สูงดี สมส่วน" (Hangchat Smart Child)โดยภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
รุ่นที่1= วันที่11กพ 63กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส
รุ่นที่2 = วันที่13 กพ63 กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา

ทางทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตรได้เข้าให้บริการที่ บ้านแม่ฮาว

ในวันที่ 12 ก.พ.2563 ทางทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตรได้เข้าให้บริการที่ บ้านแม่ฮาว โดยมีแพทย์ประจำทีมคือ นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร และทีมสหวิชาชีพ ได้เข้าบริการประชาชนถึงในพื้นที่ #ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนไว้วางใจทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตร

ทางทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตรได้เข้าให้บริการที่ รพ.สต.ป่าไคร้

ในวันที่ 13 ก.พ.2563 ทางทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตรได้เข้าให้บริการที่ รพ.สต.ป่าไคร้ โดยมีแพทย์ประจำทีมคือ นพ.นิลวัตร สุวรรณศร และทีมสหวิชาชีพ ได้เข้าบริการประชาชนถึงในพื้นที่ #ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนไว้วางใจทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตร

ทางทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตรได้เข้าให้บริการที่ รพ.สต.บ้านข่วง

ในวันที่ 11 ก.พ.2563 ทางทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตรได้เข้าให้บริการที่ รพ.สต.บ้านข่วง โดยมีแพทย์ประจำทีมคือ นพ.อิสเรศ จันทร์ตระกูล และทีมสหวิชาชีพ ได้เข้าบริการประชาชนถึงในพื้นที่ #ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนไว้วางใจทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตร

หน้าที่ 1 จาก 3

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร