ในวันที่ (27 ก.ย. 2562) ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรโดยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารได้รับเงินบริจาคจากคุณวันชัย ตัวละมูล จำนวนเงิน 100,000 บาท

Rate this item
(0 votes)

ในวันที่ (27 ก.ย. 2562) ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรโดยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารได้รับเงินบริจาคจากคุณวันชัย ตัวละมูล จำนวนเงิน 100,000 บาท โรงพยาบาลห้างฉัตรขอขอบคุณครอบครัวตัวละมูล ที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลห้างฉัตรโทรศัพท์. 054-269506-0

Login to post comments

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร