ทีมกระบวนกรอำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรม "เปิดห้องเรียนพ่อแม่อำเภอห้างฉัตร รุ่นที่ 2" วันที่ 19 พย 2562 ณ ห้องประชุม ร.ร.แม่สันวิทยา

Rate this item
(0 votes)

ทีมกระบวนกรอำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรม "เปิดห้องเรียนพ่อแม่อำเภอห้างฉัตร รุ่นที่ 2" วันที่ 19 พย 2562 ณ ห้องประชุม ร.ร.แม่สันวิทยา

 โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวีเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่นโดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง

Login to post comments

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร